Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Provincian hyvinvointihanke 2023 – pitkäjänteistä strategista työkykyjohtamista

Provinciassa halutaan luoda pitkäjänteistä strategista työkykyjohtamista. Hyvinvoiva henkilöstö on yksi strateginen painopiste tulevalle strategiakaudelle 2023-2025. Strategisina tavoitteina on työkyvyn tukeminen siten, että henkilöstömme tekee asiantuntijatyötä tehokkaasti ja tuloksellisesti sekä motivoituneina ja hyvinvoivina.

Aloitamme hyvinvointihankkeen yhteistyössä Liikkuva Suomi -organisaation kanssa tammikuussa 2023. Hanke kestää vuoden ja sen aikana toimintatavat juurrutetaan pitkäjänteisesti osaksi organisaatiomme arkea.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on työkykyprosessien luominen sekä niiden johtaminen organisaatiossamme. Luomme hyvinvointia tukevan toiminta- ja keskustelukulttuurin, joka hankkeen aikana juurrutettaisiin toimintamalliksi, joka vähentäisi työkyvyttömyysriskejä sekä sairauspoissaoloja asiantuntijatyössä. Varhaisen tuen mallin aktiivinen käyttö työkykyjohtamisessa ja toimintamallin vahvistaminen aktiivisessa aikaisessa puuttumisessa.

​​​​​​​Itsensä ja oman energian johtamisella on suuri merkitys työkykyyn ja hyvinvointiin.  Työtehtävien hallitsemattomuus ja jatkuvan kiireen tunne ovat esimerkkejä ongelmista, joita itsensä johtaminen voi mahdollisesti auttaa. Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilökohtaista hyvinvointia ja kuormituksen hallintaa, mutta myös parantaa yhteisöllisyyttä – ilmapiiriä, yleistä positiivisuutta, toisten kannustamista ja tukemista.

Askeleet hyvinvoivaan arkeen

Valmennuksen alussa pysähdymme miettimään omaa arkea ja hyvinvointiin liittyviä haasteita. Rakennamme suunnitelmaa ja tavoitteita oman hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Omien elintapojen muuttaminen on harjoittelua, ja muutosmatka tarvitsee aikaa. Pienillä arjen valinnoilla saadaan ajan kanssa suuria muutoksia. Suuret tavoitteet matkan alussa tahtovat kaatua jo heti alkumetreillä, ja muutos jää saavuttamatta. Tällä matkalla edetään yksi pieni askel kerrallaan.