Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Vastuullisuus Provincialla

Vastuullisuus on merkittävä tekijä toiminnassamme ja se näkyy asiakkaillemme toimivina, kehittyvinä ja kustannustehokkaina palveluina. Yhtiölle asetettujen vastuullisuustavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan asiakas- ja henkilöstötyytyväisyytenä sekä erikseen sovittujen mittareiden kautta. Mittareiden avulla seuraamme yhtiön strategian ja menestystekijöidemme toteutumista. Parasta asiakaskokemusta, kehittyvät ja automaatiota hyödyntävät kustannustehokkaat palvelut, joissa näkyy tyytyväisten ammattilaistemme kädenjälki.

Taloushallintoliiton jäsenyyden myötä Provincia on auktorisoitu tilitoimisto. Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen -tunnus kertoo laadukkaasta palvelusta ja korkeasta osaamisesta.

Hyvä hallintotapamme (Corporate Governance) ja riskienhallinta tukee yhtiön liiketoimintaa sekä -strategiaa, jolla varmistamme asiakaslupauksemme täyttymisen ja liiketoimintamme kannattavuuden sekä kustannustehokkuuden. Riskienhallinta on systemaattista toimintaa, joka tarkoituksena on taata Provincian kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Riskienhallinta on olennainen osa Provincian strategiaprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyä.

Vastuullisuus näkyy yhtiön arvoissa, liiketoimintastrategiassa ja valituissa menestystekijöissä sekä niistä johdetuissa kulmakivissä, joita yhtiö systemaattisesti edistää. Olemme ottaneet isoja askelia asiakastyössä ja riskienhallinnassa varmistaaksemme parhaan palvelukokemuksen asiakkaillemme.

Olemme ajan hermolla sekä lainsäädännön että osaamisen osalta, kuuntelemme asiakkaitamme tarkasti ja kehitämme sekä toimintatapojamme että palveluitamme jatkuvasti yhteistyössä asiakkaamme kanssa. Näin mahdollistamme asiakkaillemme palvelun turvallisen jatkuvuuden sekä kehittyvät ja kustannustehokkaat palvelut.

Aktiivinen asiakastyö on yksi kulmakivistämme ja säännöllisillä yhteistyöpalavereilla varmistamme, että palvelumme toimii odotetusti sekä asiakasta kuunnellen. Palvelusopimuksilla sitoudumme tuottamaan sovitut palvelut asiakkaillemme ja ne päivitetään vuosittain. Tyytyväisyyttä mittaamme asiakas- ja henkilöstötyytyväisyytenä sekä erikseen sovittujen mittareiden kautta säännöllisesti. Näin pystymme vastaamaan ja reagoimaan erilaisiin tarpeisiin nopeallakin aikataululla.

Sähköiset ratkaisut palvelumme ytimessä

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaispalveluja käytössä oleviin ratkaisuihin. Meillä on vahva toimialaosaaminen ja tarkastelemme jatkuvasti palvelutarjontaamme ja palvelujemme sekä parhaiden käytäntöjen kehittämistä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Palvelumme toteutetaan lainsäädäntöjen ja ohjeiden sekä vaatimusten mukaisesti. Olemme ajan hermolla muutoksista muuttuvien säännösten maailmassa.

Monipuolisilla palvelukanavilla, kuten tiketöintiratkaisulla, puhelinpalvelulla, sähköisillä asiointilomakkeilla 24/7 sekä ajantasaisilla asiakassivustoilla varmistamme kattavat palvelut asiakasorganisaatioille, palkansaajillemme sekä kuntalaisille, jotka meillä asioivat. Tiketöinti on palvelupyyntöjen hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa palvelupyyntöjen seurannan ja raportoinnin. Näitä elementtejä hyödynnämme asiakastyössä kautta linjan.

Kehittyen ja kehittäen

Tiiviillä yhteistyöllä yhteistyökumppanien, kuten järjestelmätoimittajien kanssa, varmistamme palveluidemme jatkuvan kehittymisen ja kehittämisen – yhdessä. Pidämme huolta myös siitä, että toimittajiltamme löytyy vastuullisuusselvitykset.

Automaatiolla saamme tehokkuutta ja säästöjä. Automatisoimme prosesseja ja teemme niistä toimivampia, mikä näkyy asiakkaillemme kustannustehokkuutena. Räätälöimme automaation määrää asiakaskohtaisesti ja tunnemme asiakkaidemme prosessit.

Varmistamme osaavan työvoiman aktiivisella yhteistyöllä koulutusorganisaatioiden kanssa. Osaavan työvoiman varmistaminen lähtee jo hyvästä, säännöllisestä yhteistyöstä paikallisten oppilaitosten kanssa. Yhä useampi työharjoittelija työllistyy meille harjoittelun päätteeksi.

Vastuullisuusperiaatteemme tukee YKn kestävän kehityksen 2030 toimintaperiaatteita ja tavoitteita. Tavoitteitamme ja toimintaamme seurataan käytäntöjen/toimintatapojen sekä lakisääteisten tehtävien toteuttamisissa vastuullisuusnäkökulmasta. Pienennämme hiilijalanjälkeä kestävillä ja paikallisilla hankinnoilla.

Uudistamme ja uudistumme

Uudistamme toimintojamme jatkuvasti ja selvitämme aktiivisesti automaation tuomia hyötyjä. Automatisoinnin ja sähköistämisen lisäämisellä saavutamme pitkällä aikavälillä tehokkuus- ja ympäristöhyötyjä kuten esim. osto- ja myyntilaskuprosessien sähköistämisen tuomat hyödyt.

Henkilöstömme kasvaessa tehostamme toimitilojen käyttöä.  Jo rakennusvaiheessa rakentaja huomioi ympäristöystävällisyyden sekä valaistuksen käytön sekä muun tekniikan osalta.

Etätyö jatkuvana toimintamallina vähentää ympäristön kuormittavuutta ja antaa mahdollisuuden tehdä työtä jokaiselle sopivassa paikassa. Lisäksi tuemme työsuhdepyöräedulla viisasta ja ympäristöystävällistä työmatkaliikkumista. Kulkuyhteydet toimistollemme ovat erinomaiset niin junalla, bussilla, omalla autolla kuin jalkaisin saapuessa.

Parhaat osaajat ja alan paras työpaikka

Avoin johtamiskulttuuri ja panostaminen osaamisen kehittämiseen ovat avainasemassa, kun puhumme tyytyväisistä ja hyvinvoivista provincialaisista. Koulutusmääriä ja mahdollisuuksia on vahvistettu vuoden 2022 alkaen ja vahvistaminen jatkuu vuonna 2023. Koulutus on säännöllistä ja henkilöstö pystyy kouluttautumaan aktiivisesti. Tarjoamme henkilöstöllemme hyvät kouluttautumismahdollisuudet, kuten KLT ja PHT –tutkinnot. Mahdollistamme lisäksi työnkierron osana henkilöstömme kehittymistä ja tuemme henkilökohtaisia urapolkuja.

Työharjoittelu on aktiivinen osa yhtiön toimintaa ja saamme tätä kautta tuoretta näkemystä asiantuntijajoukkoomme. Onnistunut harjoittelu on avainasemassa uuden työuran alussa olevalle talous- ja henkilöstöhallinnon osaajalle. Usein hyvä harjoittelujakso johtaa myös vakituiseen työsuhteeseen! Ammattilaisistamme yli 20 % on työllistynyt meillä työharjoittelun kautta.

Hyvinvoiva henkilöstö on voimavaramme

Henkilöstön hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Jotta pystymme takaamaan henkilöstömme viihtyvyyden ja työkykyisyyden pitkällä aikavälillä, tarjoamme henkilöstöllemme monipuolisia työsuhde-etuja. Lisäksi henkilöstöllämme on etätyömahdollisuus ja liukuva työaika, mikä tuo työajan ja – elämän joustoja. Edistämme inklusiivisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassamme.