Siirry sisältöön

Puheenaiheita

Provincia kasvaa ja työllistää entistä enemmän, paikallisesti

Provincia Oy sai uuden toimitusjohtajan ja sen myötä uuden johtoryhmän vuoden 2021 alkupuolella. Saman vuoden syksyllä aloitti uusi hallitus. Uuden johdon ja hallinnon tehtävä oli saattaa yhtiö nopeasti niin kasvu-uralle kuin ennen kaikkea yhtiöön haluttiin yksityisen puolen palvelukeskusjohtamisen opit käyttöön. Kun kyseessä on julkisomistettu yhtiö, joka on perustettu aikanaan kuntien ja kuntayhtymien talousosastoista, voidaan tarvita hiukan järeämpiä toimia esimerkiksi asiakaslähtöisen toimintatavan ja tehokkuuden johtamisen suhteen.

Uudelle toimitusjohtajalle, Anna-Kaisa Packalenille oli alusta alkaen päivän selvää, että hänen johtaman yhtiön pitää pystyä kilpailemaan vapailla markkinoilla. Tavoitteet ja tekemisen taso niin asiakaspalvelun laadun kuin taloudellisten mittareiden suhteen pitää asettaa niin koviksi, ettei nykyisten asiakkaiden mieleen tule muita vaihtoehtoja ja toisaalta hyvä sana lähtee kiirimään. Tällöin kasvu ja sen myötä toiminnan tehokkuus tulee kuin itsestään. ”Urheilutaustaisena ihmisenä pidän itsestään selvänä, että tavoitteita asetetaan ja niitä kohden lähdetään tekemään porukalla hartiavoimin töitä. Vuodet yksityisen puolen markkinajohtajalla opettivat myös minulle asiakaspalvelun laadun tärkeyden mutta myös sen, että aina pitää perustella ”Business case” tyyppisesti investoinnit ja uudet hankkeet. Päätöksiä ei voi tehdä, jos ei ole tulevaisuuden tuotto-odotukset tavoitteellistettu”, kertoo Packalen.

Kasvu ei ole itseisarvo. Se on kuitenkin Provincialle selkeä tavoitteellistettu tahtotila. Jotta saamme asiakaskokemuksen nostettua vielä korkeammalle tasolle, tulee meillä olla mahdollisuus panostaa sellaisiin rooleihin, jotka tuovat aitoa lisäarvoa asiakkaalle. Lisäarvo tarkoittaa sellaisia menetelmiä tai palveluita asiakkaalle, jotka tuovat lopulta säästöjä ja helpottaa asiakkaan työtä. Käytännössä näitä on kovin monenlaisia. Se voi olla kassavirtaennusteen tekemistä asiakkaalle, se voi olla vuokra controllerin tai talouspäällikön myymistä tai huippuasiakasvastaavaa, joka tuo esiin prosessista sellaisia kohtia, joihin käytetään turhaa aikaa tai rahaa. Yksinkertaisimmillaan tämä on tarkoittanut esimerkiksi paperista palkkalaskelmista luopumista tai ostolaskuprosessin automatisoimista.

Hallituksen puheenjohtajana syksyllä 2021 aloitti pankkimaailmasta monelle tuttu kasvo Seija Kraft Tapionsalo. Hallituksen puheenjohtaja korostaa hyvän henkilöstöjohtamisen ja -politiikan tärkeyttä. ”Kun henkilöstö voi hyvin ja on motivoitunut työhönsä, se kanavoituu asiakaspalvelun laatuun hyvin suoraviivaisesti” kertoo Kraft Tapionsalo. ”On ollut ilo huomata, että tämän eteen on Provinciassa tehty töitä ja se näkyy positiivisesti henkilöstötyytyväisyyskyselyissä” jatkaa Kraft Taponsalo. Hallituksen puheenjohtaja näkee Provincian erityisesti vastuullisena maakunnallisena toimijana. ”On tärkeää, että työpaikat tulevat säilymään täällä ja yritys pysyy kilpailukykyisenä työntekijämarkkinoilla. Vastuullisuus on toki paljon muutakin Provincian arjessa. Siellä huomioidaan ympäristönäkökulmat ja toisaalta esimerkiksi kasvua ei koskaan tehdä asiakkaan kustannuksella. Siihen kuitenkin liittyy myös riskitekijöitä” päättää Seija Kraft Tapionsalo.

Provincian vuosi 2021 oli lukujen valossa erinomainen. Yrityksen liikevaihto kääntyi kasvu-uralle ja niin asiakas- kuin henkilöstötyytyväsyyskyselyiden tulokset olivat verrattain hyvät ja antavat uskoa tulevaisuuden kehittymiselle. Tulosta yhtiö teki 95 772 euroa. Yhtiö sai myös historiansa ensimmäisen uuden omistaja-asiakkaan, kun Mäntsälän kunta päätti ostaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Provincialta. Vuotta 2022 leimaa erityisesti Päijät-Hämeen Hyvinvointialueen rakentaminen uusiin talousjärjestelmiin. Tätä vasten Provincia toteutti laajan järjestelmäkilpailutuksen loppuvuonna 2021 ja järjestelmätoimittajaksi taloushallintojärjestelmiin valikoitui CGI Suomi Oy.

Tutustu tästä vuoden 2021 vuosikertomukseemme.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalen     p. 050 353 2390, anna-kaisa.packaen@provincia.fi

Hallituksen puheenjohtaja Seija Kraft Tapionsalo p. 040—557 9026, kraftseija@gmail.com

Kuvassa toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalen (vas.) ja hallituksen puheenjohtaja Seija Kraft Tapionsalo (oik.)