Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Vuosiloman pituuteen ja antamisajankohtaan muutoksia 1.4.2019

Olemme saaneet tarkempia määrityksiä ja täsmennyksiä Kuntatyönantajilta liittyen 1.4. voimaan tulleisiin vuosiloman pituuksiin ja antamisajankohtiin vaikuttavista muutoksista (KVTES, AVAINTES).

Vuosilomalain muutokset koskevat työkyvyttömyyden vaikutusta

 1. vuosiloman pituuteen
 2. työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman antamisajankohtaa

Kunnallisissa sopimuksissa mainitut muutokset poikkeavat osittain muista työehtosopimuksista. Esimerkiksi lisäpäivät ovat kunnallisissa sopimuksissa vuosilomapäivän veroisia päiviä.

Vuosilomaa kertyy aiempaa enemmän

Henkilöllä on oikeus 20 vuosilomapäivään täydeltä lomanmääräytymisvuodelta, jos hänen lomaoikeutensa jää alle 20 päivän työkyvyttömyydestä tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuen. Muutos koskee 1.4.2019 kertyviä lomia (lomavuosi 2020).

 1. Mikäli palvelussuhde ei ole kestänyt koko lomanmääräytymisvuotta, on viranhaltijalla/työntekijällä oikeus vajaan lomanmääräytymisvuoden kestoa vastaavaan suhteelliseen osuuteen 20 lomapäivästä.
 2. Mikäli henkilöllä on täyden lomanmääräytymisvuoden aikana muutakin kuin työkyvyttömyydestä tai kuntoutuksesta johtuvaa poissaoloa (esim. hoitovapaa), jolta ei kerry vuosilomaa -> loma määritellään 20 lomapäivän suhteellisen osuuden perusteella.
 3. Oikeutta ns. lisäpäiviin ei ole 12 kuukautta yhdenjaksoisesti jatkuneen työkyvyttömyyspoissaolon ylittävältä ajalta. Jos yhdenjaksoinen 12 kuukauden aika päättyy kesken lomanmääräytymisvuoden -> loma määritellään 20 lomapäivän suhteellisen osuuden perusteella.

Suhteellisen osuuden perusteella laskettu lomaoikeus voi olla alle 20 päivää.

Tutustu vuosiloman kertymisohjeisiin tarkemmin ja katso esimerkkejä lomaoikeuden laskentatavoista Kuntatyönantajien yleiskirjeestä nro 7 sekä Avaintan osalta, kun he päivittävät tiedot verkkoon.

Kesälomaa voi siirtää aiempaa myöhempään ajankohtaan

Muutos koskee 1.4.2019 kertyviä lomia (lomavuosi 2020).

Esimerkiksi työkyvyttömyyden vuoksi siirretty 2020 kesäloma annetaan   

 1. saman lomakauden aikana (30.9.2020 mennessä)
 2. mikäli työkyvyttömyys jatkuu, annetaan seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana (30.9.2021 mennessä)
 3. viimeistään kuitenkin kalenterivuoden päättymiseen mennessä (31.12.2021)
 4. mikäli lomaa ei voida pitää 31.12.2021 mennessä, maksetaan lomakorvaus

Esimerkiksi työkyvyttömyyden vuoksi siirretty 2020 talviloma annetaan

 1. ennen seuraavan lomakauden alkua (30.4.2021 mennessä)
 2. mikäli työkyvyttömyys jatkuu, annetaan seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana (30.9.2021 mennessä)
 3. viimeistään kuitenkin kalenterivuoden päättymiseen mennessä (31.12.2021)
 4. mikäli lomaa ei voida pitää 31.12.2021 mennessä, maksetaan lomakorvaus

Lisätietoja antaa asiakaspalvelutiimimme palkatasiakkaat@provincia.fi.

Provincia Oy

Aikaisempi uutinen aiheesta: http://www.provincia.fi/valmistaudumme-vuosilomalain-muutoksiin/