Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2020 – 28.2.2022. Olemme koonneet tähän keskeisimmät asiat uudesta sopimuksesta.

Yleiskorotukset

  • Ensimmäinen peruspalkan yleiskorotus on 1.8.2020. Korotuksen suuruus on 26 €, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia
  • Toinen yleiskorotus on 1.4.2021, korotus on 1,0 prosenttia
  • Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,04 prosentilla 1.8.2020

Lisäksi paikallinen järjestelyerä 1.4.2021.

Sopimusmuutoksia, työaika

  • Kilpailukykysopimuksessa sovitut työajan pidennykset poistuvat
  • Uusia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 17.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien
  • Työajan lyhentämisen vuoksi työnantaja voi tarjota työntekijälle kalenterivuosittain lisätyötä 6 tuntia ja osoittaa 6 tuntia osaamisen kehittämiseen liittyvää lisätyötä. Voimaan 1.9.2020 lukien.

Lisätietoja tarvittaessa palkatasiakkaat@provincia.fi.

Lue lisää Avaintyönantajat ry:n verkkosivulta.