Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Uudet kunta-alan sopimukset voimaan 1.4.2020 – keskeiset muutokset

Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset tulevat voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa 28.2.2022 asti. Olemme koonneet tähän keskeisimmät asiat uusista sopimuksista luettavaksesi.

Sopimusneuvotteluissa keskeiset sovitut asiat

 • Kilpailukykysopimuksessa sovitut työajan pidennykset poistuvat suurimmassa osassa sopimuksia
 • Lääkärisopimuksessa työajan pidennykset jäävät
 • Uusia säännöllisiä työaikoja noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien (KVTES, TS)
 • OVTES: työajan pidennys poistuu 1.8.2020
 • SOTE-sopimus, joka tulee voimaan 1.9.2021 ja sen soveltamisen piiriin tulevat KVTES-sopimuksen liitteiden 3 ja 4 henkilöstö (myös hinnoittelemattomat ryhmät), sosiaali- ja terveydenhuollon hinnoittelemattomat esimiehet sekä sairaaloiden sairaala- ja laitoshuoltajat
 • Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja varhaiskasvatuksen esimiehet siirtyvät OVTES-sopimukseen 1.9.2021
 • Työryhmä, jossa arvioidaan TS:n, TTES:n ja KVTES:n soveltamisalan päällekkäisyydet. Sopimuksen mukaan kunta-alalla on vain yksi teknisen alan sopimus 1.3.2022 alkaen.

Yleiskorotukset KVTES

 • Ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020. Korotuksen suuruus 26 euroa, mutta kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia.
 • Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021, suuruus 1,00 prosenttia
 • Lisäksi henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotuksia vastaavasti
 • Yleiskorotukset koskevat myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia
 • Perhepäivähoitajien hoitopaikkojen hinnat korottuvat yleiskorotusten myötä 1.8.2020 ja 1.4.2021
 • Luottamusmiesten vähimmäispalkkaa ja luottamusmiesten korvauksia korotettiin yleiskorotus huomioon ottaen
 • Työsuojeluvaltuutetun korvauksen korottamisesta tehtiin erillinen virka- ja työehtosopimus

Lisäksi paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien.

Yleiskorotukset OVTES

 • Ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020. Korotuksen suuruus on peruskoulussa ja lukiossa 0,87 prosenttia, ammatillisissa oppilaitoksissa 0,95 prosenttia ja muilla 1,24 prosenttia
 • Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021. Suuruus on peruskoulussa ja lukiossa 0,72 prosenttia, ammatillisissa oppilaitoksissa 0,99 prosenttia ja muilla 0,75 prosenttia
 • Lisäksi henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotusta vastaavasti

Lisäksi paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien

Yleiskorotukset LS

 • 1.8.2020 yleiskorotus on 1,24 prosenttia, paitsi terveyskeskushammaslääkärien osalta 1,65 prosenttia ja sairaalalääkärien osalta 1,25 prosenttia
 • 1.4.2021 yleiskorotus on 1,0 prosenttia. Terveyskeskushammaslääkärien korotus on 1,31 prosenttia. Praktikkoeläinlääkärien yleiskorotus on 0,72 prosenttia ja muiden eläinlääkäriryhmien 1,0 prosenttia

Lisäksi paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien.

Yleiskorotukset TS

 • Yleiskorotus 1.8.2020: tehtäväkohtaisen palkan korotuksen suuruus on 26 euroa kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia
 • TS:n henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1,22 prosentilla
 • Yleiskorotus 1.4.2021: tehtäväkohtaisen palkan korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia
 • TS:n henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1,0 prosentilla 1.4.2021 lukien

Lisäksi paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien.

Yleiskorotukset, TTES

 • Perustuntipalkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.8.2020 lukien 12-20 senttiä ja urakkapalkkoja 1 prosentilla
 • Henkilökohtaista lisää korotetaan 1 prosentilla, kuitenkin vähintään 1 senttiä
 • Työkokemuslisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta
 • 1.4.2021 lukien perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1,0 prosentilla

Lisäksi paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien.

Sopimusmuutoksia, työaika

 • Jaksotyössä, kun työaikajaksoon sisältyy enemmän kuin yksi arkipyhä, voidaan käyttää tilapäisesti yhtä neljän viikon työaikajaksoa
 • Jaksotyössä yövuoron pituus voi jatkossa olla 11 tuntia
 • Liukuvassa työajassa säännöllinen työajan saldokertymä voi olla 50 tuntia
 • Perhepäivähoitajien säännöllinen työaika säilyy 40 tuntina viikossa
 • Perhepäivähoitajien työajan enimmäismäärän tarkastelujakso on 31.8.2020 lähtien 12 kuukautta
 • Lääkärisopimuksen muutoksia mm. lepoaikoihin, päivystysmääräyksiin ja enimmäistyöaikaan

Sopimusmuutoksia, lomarahavapaa

 • Työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat sopia siitä, että lomanmääräytymisvuodelta maksettava lomaraha tai osa siitä annetaan vastaavana vapaana
 • Lomarahan vapaaksi vaihtaminen ei edellytä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen tekemistä eli työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat keskenään sopia lomarahan vapaaksi vaihtamisesta
 • Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista 31.8.2020 lukien

Lisätietoja tarvittaessa: palkatasiakkaat@provincia.fi.

Lue lisää Kuntatyönantajan verkkosivulta.