Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Työaikalaki uudistuu 1.1.2020

Kaikkia palkansaajia koskeva työaikalain uudistus tulee voimaan 1.1.2020. Uudistukset tulevat porrastettuna siten, että työehtosopimukseen perustuvia työaikamääräyksiä voidaan soveltaa sopimuskauden loppuun asti. Kuntapuolen sopimuksissa, mukaan lukien AVAINTES, sopimuskausi päättyy 31.3.2020.

Vuoden 2020 alusta alkaen uutena määräyksenä voimaan tulee mm. joustotyöaikamääräykset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työajasta 50 % on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Tämä perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen vapaaehtoiseen kirjalliseen sopimukseen.

Sopijaosapuolet neuvottelevat vielä työehtosopimuksiin 1.4.2020 voimaantulevista työaikamuutoksista. Neuvotteluissa sovitaan mm. yötyö, vuorokausilepo, ylityömäärä/työajan enimmäismäärä.

Meillä Provinciassa odotamme tarkempia määrityksiä ja täsmennyksiä mm. Kuntatyönantajilta, jonka jälkeen tiedotamme asiakkaitamme muuttuneista määräyksistä.

Lisätietoa palkanlaskennan asiakaspalvelutiimistä: palkatasiakkaat@provincia.fi.

Provincia Oy