Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Työaikalain uudistuksen vaikutuksia

Löydät tästä täsmennyksiä 1.1.2020 voimaantulevista työaikalain muutoksista AVAINTESin ja KVTESin osalta.

Yhteiset muuttuvat määräykset AVAINTES ja KVTES

Varallaolo 1.1.2020:

 • 1.2020 työaikalaista poistuu asuntovarallaolon käsite. Laki ei tunne käsitettä, mutta TES:ssä se on ainakin 31.3.2020 asti.
 • 1.2020 lukien varallaolokorvauksen määrä tai sen perusteiden ja ehtojen on oltava työntekijän tiedossa työsopimusta tehdessä. Huomioitava uusissa työsopimuksissa tai jos vanhan työntekijän kanssa halutaan varallaolo -> perusteet ilmoitettava.

Yötyö 1.1.2020:

 • Tilapäinen yötyö on kaikissa työaikajärjestelmissä sallittua.
 • Yövuoroja saa teettää jaksotyössä enintään 5 peräkkäin (lisäksi 2 yövuoroa poikkeuksellisesti ja jos työntekijä antaa suostumuksensa molempiin erikseen), minkä jälkeen annettava keskeytyksetön 24 tunnin vapaa-aika.

Työajan enimmäismäärä:

 • Työaikalaissa ei ole enää ylityön enimmäismäärää
 • Seurataan 4 kk:n jaksolla kaikkea tehtyä työaikaa (mm. säännöllinen työaika, lisä- ja ylityö, hätätyö), jonka aikana työaika ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa
 • Vuoden siirtymäsäännös: työnantaja siirryttävä uuteen enimmäismäärän seurantaan viimeistään 1.1.2021

Vuorokausilepo 1.1.2020:

 • Vuorokausilepo pääsääntöisesti 11 tuntia kaikissa työaikamuodoissa
 • Jaksotyössä voi tilapäisesti olla 9 tuntia, jolloin annetaan 2 tunnin (11 t – 9 t) korvaava lepoaika seuraavan vuorokausilevon yhteydessä. Painavista syistä viimeistään 14 vrk:n aikana
 • Korvaavaa 2 tunnin lepoaikaa ei saa sijoittaa varallaolon ajalle
 • Liukuvassa työajassa vuorokausilepo on 7 tuntia

Joustotyöaika 1.1.2020:

Työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen perustuva, jossa vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta sekä työntekopaikasta työntekijä itsenäisesti päättää.

Sopimuksessa mainittava ainakin:

 • työpäivät, joille työntekijä saa sijoittaa työaikaa
 • viikkolevon sijoittamisesta
 • mahdollisesta kiinteästä työajasta
 • mitä työaikaa sovelletaan joustotyöajan päättymisen jälkeen

Joustotyösopimus on irtisanottavissa päättymään kuluvaa 4 kuukauden tasoittumisjaksoa seuraavan jakson lopussa.

Joustotyössä työajan tulee tasoittua 4 kuukauden tasoittumisjakson aikana enintään 40 tuntia viikossa. Joustotyössä ei kerry saldoja.

Joustopäiviltä ei makseta vuorotyökorvauksia esim. iltatyökorvaus.

Työnantaja menettää direktio-oikeuden joustopäiviltä, esim. ei voi määrätä kokoukseen, kuten etätyössä voi määrätä (esim. Skype).

Lyhennetty työaika sosiaalisista ja terveydellisistä syistä 1.1.2020:

 • Työaikalain mukaan kokoaikatyöntekijälle on pyrittävä järjestämään osa-aikatyötä sosiaalisista tai terveydellisistä syistä (esim. ikääntyneet vanhemmat), jos työntekijä sitä pyytää. Kummallakaan osapuolella ei ole velvollisuutta suostua järjestelyyn.
 • sovittava viikko- ja vuorokautisesta työajasta sekä lyhennetyn työajan kestosta
 • sopimus on määräaikainen ja voimassa enintään 26 viikkoa kerrallaan
 • työnantajan on perusteltava kieltäytymisensä

 

Muuttuvat määräykset liukuvasta työajasta

AVAINTES liukuva työaika 1.1.2020 (määräykset tulevat työaikalaista):

Lain muutos ei automaattisesti muuta liukuvasta työajasta tehtyjä sopimuksia, esim. liukuma-saldorajat voi pitää entisellään, jos ne mahtuvat uuden lain rajoihin.

Työaikalaki 1.1.2020 lukien:

 • 4 kk:n seurantajakso
 • 4 kk:n päättyessä plus-saldo voi olla enintään 60 tuntia ja miinus-saldo enintään 20 tuntia
 • liukuma-aika enintään 4 tuntia (aikaisemmin 3 tuntia)
 • työntekijän pyytäessä liukumasaldo on pyrittävä antamaan kokonaisina vapaapäivinä
 • etätyö 1.1.2020 lukien TAL:n piiriin, etätyöpäivä ei ole automaattisesti säännöllisen työpäivän mittainen
KVTES: Liukuva työaika 1.1.2020:

KVTES III luvun 31 – 35 §:ssä omat määräykset, vastaa pääpiirteissään voimassa olevaa sääntelyä. Työaikalaista sovellettavaksi tulee:

 • työntekijän pyytäessä liukumasaldo on pyrittävä antamaan kokonaisina vapaapäivinä
 • etätyö 1.1.2020 lukien työaikalain piiriin, etätyöpäivä ei ole automaattisesti säännöllisen työpäivän mittainen

 Lisätietoa palkanlaskennan asiakaspalvelutiimistä: palkatasiakkaat@provincia.fi.

Uutinen aiheesta 19.9.2019.