Siirry sisältöön

Puheenaiheita

Robotti ei väsy tai kiukuttele

Robotiikka tekee tuloaan alalle kuin alalle, eikä taloushallinto ole poikkeus.

”Vaatii rohkeutta olla uudistuskykyinen – siksi on hienoa, että Provincia on eturintamassa tuomassa digitalisaatiota arkeen”, sanoo palvelupäällikkö Teemu Kokkonen.

Digikaveri Siru on täällä –
robotiikka monipuolistaa Provincian palvelutarjontaa

Robotiikka tekee tuloaan alalle kuin alalle, eikä taloushallinto ole poikkeus. ”Vaatii rohkeutta olla uudistuskykyinen – siksi on hienoa, että Provincia on eturintamassa tuomassa digitalisaatiota arkeen”, sanoo palvelupäällikkö Teemu Kokkonen. Provincialla Siru-niminen ohjelmistorobotti on otettu jo innolla vastaan. ”Kun yksitoikkoiset rutiinit poistuvat työnkuvasta, aikaa riittää enemmän asiakkaan kuunteluun ja palvelemiseen”, iloitsee palveluvastaava Tuija Haapala.

Syksyllä 2016 alkanut PaRot on valtakunnallinen hanke, joka tukee kuntien palvelukeskusten tietotyön automatisointia ja robotiikan tuomien muutosten suunnittelua. Yhteistyöverkoston eri toimijat toteuttavat hanketta valitsemissaan projekteissa MOST Digital Oy:n johdolla. Provincialla ohjelmistorobotti Sirun ensimmäinen kohde on palkkahallinnon rutiininomaisissa tehtävissä avustaminen.

”Robotiikka on käyttöjärjestelmien puuttuva palanen – se auttaa viemään asioita nopeammin eteenpäin ja mahdollistaa sujuvamman työskentelyn”, hankkeen sisäänajossa henkilöstö- ja palkkahallinnon osaajana toiminut Tuija kertoo.

Palveluasiantuntijoilla on usein turhauttavia hetkiä, kun työnteon keskeyttää näennäisesti simppeli asia tai aikaa kuluu esimerkiksi pitkien palkkaluetteloiden manuaaliseen läpikäyntiin. Tulevaisuudessa aikaa vievät työvaiheet hoitaa Siru. ”Ohjelmistorobotiikalle on selvää tarvetta. Itse toivon robotista apua erityisesti kiireisiin ruuhka-aikoihin, kun palkka-ajot lähestyvät ja aika on kultaakin kalliimpaa”, Tuija nauraa.

Robotti ei väsy eikä kiukuttele

Robotti haluaa tehdä mahdollisimman toistuvia ja tylsiä töitä – toive jota työhaastattelussa ihmisen suusta tuskin kuulee. Kun robotti hoitaa manuaalisen nakuttamisen, ihminen voi keskittyä entistä enemmän asiantuntijahommiin.

”Yksinkertaiset ja toistuvat rutiinit kuten tiedon migraatiot ja yhdistelyt järjestelmästä toiseen voidaan helposti siirtää robotiikkaan”, selittää järjestelmäasiantuntija Sami Sillanpää. Robotin keinoäly on säännönmukaista ja keskittyy poikkeavuuksien etsintään. Siinä on puolensa; se ei väsy eikä kiukuttele, vaan jaksaa etsiä virheitä vuodesta toiseen ilman ajatusvirheitä. Toisaalta robotti ei intoudu luovaan päättelyyn. ”Jos prosessissa tarvitaan vaikka työehtosopimusten tulkintaa, matkalla tarvitaan myös ihmistä”, Sami huomauttaa. Siksi ohjelmistorobotti on digikaveri, ei -korvaaja.

Digikaveri kollegana – uhka vai mahdollisuus?

Robotiikan ja digitalisaation mukana herää myös kysymyksiä: häviääkö työni kokonaan? Miten työnkuvani oikeastaan muuttuu?

”Muutos voi herättää ihan ymmärrettävästi myös pelontunteita”, pohtii Teemu. Pelkoa aiheuttaa eritoten tiedon puute. Siksi organisaation on konkreettisesti näytettävä, mitä uutta tilalle tulee ja mitä muutos merkitsee kullekin käytännössä.

”PaRot-hanke edesauttaa, että henkilöstöä koulutetaan ja osaamista kehitetään. Muutos edellyttää myös hyvää johtamista. Kun osaamista joudutaan robotiikan myötä väistämättä suuntaamaan uusille urille, esimiehiltä vaaditaan luottoa siihen, että heidän tiiminsä osaavat itse parhaiten kehittää omaa toimintaansa entistä parempaan suuntaan”, Teemu toteaa.

Robotiikka mahdollistaa uudenlaiset palvelut

Tylsien työtehtävien kaikotessa ohjelmistorobotiikka mahdollistaa myös aivan uudenlaisten talouspalveluiden tuottamisen. Toimeksiannot, jotka olisivat aiemmin vieneet kohtuuttoman määrän henkilöstöresursseja ja olleet äärimmäisen kustannustehottomia, ovat nyt tehtävissä nopeasti, toistuvasti ja järkevään hintaan.

Robotille löytyy tulevaisuudessa mieluisia ja helppoja tehtäviä niin tilintarkastuksen kuin palkkahallinnon puolelta. ”Robotiikka avaa Provincian asiakkaille paljon ovia”, Sami painottaa. ”Datankeruu- ja yhdistämispalveluille on olemassa paljon tilausta, joten Sirulla on edessään varmasti työntäyteiset ajat.”

Lue lisää: www.mostdigital.fi/parot-hanke/