Siirry sisältöön

Puheenaiheita

Provincia edistää robotiikkaa osallistamalla henkilöstöä

Työhyvinvoinnin edistäminen automaation ja robotiikan kehittämisen kautta jatkuu. Henkilöstön osallistamiseen panostetaan jatkossa voimakkaasti ja yhteistyö MOST Digital Oyn kanssa jatkuu.

Siru-niminen ohjelmistorobotti aloitti Provinciassa työnsä 18.1.2018, tehtävänään sairaspoissaolojen aktivointi. Tammi-huhtikuun aikana Siru on käsitellyt n. 300 tapausta ja tehnyt tallennuskorjauksia lähes 400. Sirun tehtävää on kevään aikana laajennettu koskemaan useita Provincian asiakkaita, jolloin tehtävän tekemiseen tarvitaan yhä vähemmän ihmisen aikaa.

Lähitulevaisuuden suunnitelmat

Henkilöstö on ottanut uuden digikollegan loistavasti vastaan ja robotisoinnin lisäämistä toivotaan läpi organisaation. Sirun seuraavien tehtävien kehittäminen tehdään priorisoiden tehtäviä, mitkä tarvitsevat automaatiota eniten tai mistä tiimit hyötyvät eniten.

”Provincia Oy jatkaa MOST Digitalin kanssa robotiikan kehittämistä ja pyrimme lisäämään robotisoitavia tehtäviä tiimien toiveiden mukaan. Ehdolla on paljon robotisointiin hyvin istuvia tehtäviä ja meidän on tärkeä kyetä vastaamaan tiimien tarpeisiin kehitystyömme kautta”, toteaa Provincian robotiikkaa kehittävä Teemu Kokkonen.

Provincia aikoo hyödyntää henkilöstön intoa kehittämisessä ja osallistaa heidät robotiikan tiekartan määrittämisessä. ”Yhteisten PaRot-seminaarien kautta saimme Saitalta hyvän idean koko henkilöstön osallistamisesta ja kokeilemme innolla itsekin samaa”, Teemu Kokkonen mainitsee.

Mistä PaRot-hankkeessa on kyse?

PaRot- (Palvelukeskuksille robotteja) kuuden palvelukeskuksen yhteisen, uraauurtavan -hankkeen keskiössä on henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen älykkäiden digikavereiden tullessa osaksi tiimiä. Hankkeessa mukana ovat Kuhilas Oy, KuntaPro Oy, Monetra Oy, Provincia Oy, Saimaan Talous ja Tieto Oy (Saita) ja Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos Talpa.

Kaikilla yhtiöillä robotiikan ja/tai koneoppimisavusteisen automaation edistäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Robotteja on otettu käyttöön niin myyntireskontran, kirjanpidon, palkanlaskennan kuin kuukauden vaihteen tehtävien hoitamiseen. ”Maaliskuun loppupuolella järjestimme yhteisen kokemustenvaihdon tilaisuuden, jossa jokainen osapuoli esitti omat tuotoksensa, kokemuksensa ja opit toisilleen” kertoo Maria Vuontisvaara Most Digital Oy:stä.

Kuuden yhtiön esimiehille on oma syksyllä alkanut valmennusohjelmansa. Keväällä on keskitytty muutosjohtamiseen ja voimavaroihin sekä työyhteisön muuttuvien rooli- ja kompetenssitarpeiden kuvaamiseen. ”Esimiesvalmennusten parasta antia on ollut yli yhtiörajojen toiminut yhteistyö, kokemustenjako ja verkostoituminen” kiteyttää Maria Vuontisvaara.