Siirry sisältöön

Puheenaiheita

Mikä on kuntatieto-ohjelma?

Tavoitteena on mm. tietojen keruun ja käyttöön saannin nopeutus nykyisestä 11 kuukaudesta puoleen vuoteen sekä tietojen vertailukelpoisuuden ja yhteentoimivuuden parantaminen.

Julkisen hallinnon toiminnallista ja tiedollista yhteentoimivuutta parannetaan kuntatieto-ohjelmalla

Kuntatieto on valtiovarainministeriön 5.9.2012 asettama (VM078:00/2012) kuntien taloustietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämishankeohjelma, jonka tavoitteena on kehittää valtion ja kuntien taloutta ja tuottavuutta kuvaavan tiedon laatua ja ajantasaisuutta.

Kuntatieto-ohjelmalla kuntien taloustiedon tilastointia ja tietohuoltoa kehitetään sekä kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta parannetaan.

Tavoitteena on mm. tietojen keruun ja käyttöön saannin nopeutus nykyisestä 11 kuukaudesta puoleen vuoteen sekä tietojen vertailukelpoisuuden ja yhteentoimivuuden parantaminen.

Ohjelma yksinkertaistaa ja helpottaa kuntien tiedonantotaakkaa koordinoimalla nykyistä tehokkaammin valtion kuntiin kohdistamaa tiedonkeruuta sekä tarjoamaa kuntien käyttöön modernin tiedonkeruujärjestelmän.

Ohjelmassa tuotettavat kehittämisvälineet toimivat keinoina mm kunnan johtamisessa tarvittavan tiedon tuotannon parantamiseksi ja perustuvat kuntatilastoinnin kehittämistä valmistelleen ohjausryhmän loppuraportissa esittämiin kehittämistarpeisiin. Kuntien ja valtion on mahdollista käyttää samoja yhteisesti määritettyjä ja automaattisesti tuotettuja kuntien taloutta kuvaavia tietoja omissa kuntiin liittyvissä päätöksentekoprosesseissaan.

Ohjelmalla edistetään tietojen tuotannon ja raportoinnin kehittämistä niin, että tiedot ovat oikeaan aikaan ja avoimesti sekä riittävän kattavasti ja vertailukelpoisesti eri päätöksentekijöiden saatavilla.

Kuntia ja kuntayhtymiä koskevia asioita käsitellään useissa muutosseminaareissa
Seuraavat kuntatieto-ohjelman koulutukset järjestetään keväällä 2018. Seminaareissa käsitellään kuntien tehtävinä olevia asioita, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa kunnan jokapäiväiseen toimintaan aina raportointiin ja tilastojen tekoon asti.

Olemme koostaneet tähän linkkejä, joista löytyy hyvää tietoa tästä aiheesta: