Siirry sisältöön

Asiakaskertomukset

Iso muutos onnistui muutamassa kuukaudessa

Hyvinvointikuntayhtymän perustaminen vuonna 2016 oli mittava projekti. Henkilöstöjohtamisen  näkökulmasta asioita piti priorisoida, ja aikataulussa pysyttiin. Onnistuminen vaati useamman tahon toimivaa yhteistyötä ja venymistäkin.

Taustat

Uusi hyvinvointiyhtymä perustettiin vuoden 2017 alussa, mistä lähtien se on vastannut kymmenen kunnan (Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila) sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta sekä tuottanut lisäksi päivystyksen ja erikoissairaanhoidon palvelut Heinolan kaupungille ja Sysmän kunnalle.

Uuden yhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi kokonaisuudeksi ja turvata järjestelyllä kuntalaisten palvelut, hillitä kustannusten kasvua ja vahvistaa alueen edunvalvontaa. Samalla muodostetaan toimintatavat, joiden avulla tähdätään vuoteen 2019, kun uudet maakunnat aloittavat toimintansa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille 1.1.2019.

Haasteet

Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöjohtaja Erja Saari kertaa johtamisen haasteita uudistuksessa;  aikataulu oli tiukka, mutta tavoite selkeä. Henkilöstöjohtamisen puolella piti priorisoida keskeisimmät tavoitteet ja yksi tärkeimmistä tavoitteista oli palkanmaksun varmistaminen uudessa hyvinvointikuntayhtymässä tammikuussa 2017.  Palkanmaksun onnistuminen vaati Lahden ja sen ympäristökuntien  useamman tietojärjestelmän integraation ja tuhansien työntekijöiden saamisen uuteen, yhteiseen tietokantaan.

”Jotta saimme kaikkien  palkat tammikuussa normaalisti maksettua, se edellytti Lahden sotelta ja ympäristökuntien Oivalta HR- ja palkkajärjestelmän muutosta yhtymän järjestelmiin”, Erja Saari kertoo.

Aikataulu oli siis suuri haaste. Projekti aloitettiin elokuussa, ja tammikuussa piti olla kaiken valmista palkanmaksua varten.

Muutosjohtaminen näin isossa myllerryksessä oli ja on tietenkin suuri haaste, kun kaikkien kolmen toimijan henkilöstöjohtamisen piti saada yhdenmukaiseksi.

”Henkilöstöjohtamisen puolella meillä oli kaikkien kolmen toimijan yhteinen henkilöstötyöryhmä, jossa valmistelimme muutosta. Yksi aivan tärkeimmistä asioista oli varmistaa Calpron kanssa palkanmaksun onnistuminen tammikuussa”, Erja kertoo.

Lopputulos

”Loppu hyvin, kaikki hyvin. Palkat saatiin aikataulussa maksetuksi. Kaikista tärkeintä oli saada koko organisaatio mukaan tähän projektiin. Siinä onnistuimme. Calpro teki valtavan hyvän työn meidän kanssamme ja venyi valtavasti silloin kun tarve oli. Calprossa tehtiin hartiavoimin töitä, jotta pysyisimme aikataulussa”, Saari kiittelee.

Uusi hyvinvointikuntayhtymä on nyt perustettu. Saari näkee perustamisvaiheen lopputuloksen palkkahallinnon näkökulmasta hyvin tyydyttävänä.

”Olosuhteisiin nähden loistava tulos. Kun aikataulu oli nopea, piti priorisoida. Uuteen yhtymään jäi vielä paljon henkilöstöjohtamisen ja HR-palveluiden yhdenmukaistamistyötä, jota tehdään nyt perustamisen jälkeen. Tällaisissa projekteissa eri toimintakulttuurien yhdistäminen vie aina oman aikansa.”

Viimeisen sanan Erja Saari haluaa välittää työn tekijöille.

”Nyt kun on mahdollisuus, haluan kiittää henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita muutoksen onnistumisesta. Ilman kaikkien yhteistä ponnistusta tämä ei olisi onnistunut.”